Florbola Attīstības Aģentūra

FAA ir Biedrība, kuras virsmērķis ir florbola popularizēšana. FAA darbība ir vērsta galvenokārt trijos virzienos:
1) Florbola skola „Masters” (apmācības process un piedalīšanās sacensībās);
2) florbola sacensību organizēšana gan jauniešiem, gan pieaugušajiem;
3) florbola nometņu organizēšana.
FAA iesaistītie cilvēki jau daudzus gadus ir darbojušies kopā dažādos Latvijas florbola klubos (spēlējot, trenējot). Ir ticis strādāts vienoti un gadu gaitā ir izveidojusies vesela florbola kluba piramīda. Šīs organizācijas izveidošanās iemesli bija arī juridiskā patstāvība.
Viens no lielākajiem mūsu projektiem ir Vasaras Līgas sacensības, kas noris jau no 2002.gada. Ir plānots dažādus vietēja un starptautiska mēroga turnīrus rīkot vairākas reizes gadā. FAA sirds ir Florbola skola „Masters”. Šobrīd tajā florbola zinības apgūst apmēram 200 bērnu un jauniešu. Skolas ģeogrāfija kļūst arvien plašāka. Florbola skolā jauniešus audzina vieni no labākajiem florbola speciālistiem Latvijā, kuri ir pazīstami visā Latvijas florbola sabiedrībā. Tiek organizētas arī sacensības augstskolu studentiem.
Florbola sabiedrībā ir ļoti daudz pretimnākošu un ieinteresētu cilvēku. Ja viņi redz, ka mūsu darbs ir godīgs, lietderīgs un nesavtīgs, ir viegli panākt atbalstu. Jau izveidojies mūsu atbalstītāju loks, ar kuriem ceram uz ilglaicīgu sadarbību. Mūsu darbam un idejām jau ir noticējuši un savu atbalstu snieguši AXA, NARVESEN, ERREA, FLORBOLAM.LV, PresiDENT, LIDO, ADIDAS, SPORT2000, TELECENTRS, LATVIJAS UNIVERSITĀTE, OLIMPISKAIS CENTRS „RĪGA”, FLORBOLAZIŅAS.LV, NIKE, CONCEPT DESIGN, SALMING. Liels paldies šīm organizācijām! Esam pārliecināti, ka kopīgi turpināts darbs nesīs prieku ne tikai mums pašiem, bet arī daudziem, daudziem cilvēkiem, kuriem patīk florbols un ir sportisks gars.